fbpx

Vårt miljöarbete

Våra tankar kring hållbarhet och miljö.

Just nu lånar mänskligheten resurser från vår planet. Förr eller senare sinar tillgångarna och jorden behöver ha tillbaka det vi lånat. Vi börjar närma oss den punkten. Därför gör vi allt vi kan för att påverka återhämtningen i en positiv riktning.

Detta gör vi dagligen.

$

Transporter. Eftersom största delen av vår arbete utförs ute hos våra kunder blir det viktigt att vi planerar våra körningar noga. Vårt affärssystem har anpassats så att vi får en god överblick på hur, var och när vi kör. På så sätt optimerar vi våra rutter så långt det bara går och spar många långa mil och massor av energi.

Vår fordonsflotta konverteras till eldrift i den takt bilar slits ut och lämpliga ersättningsmodeller lanseras på marknaden. Vi samarbetar med kollegor i branschen för att kunna samlasta vid längre transporter för att kunna skapa mer hållbara lösningar.

$

Leveranser i Malmö trampas ut på cykel.

$

Energi. Vi effektiviserar och minimerar vår egen energiförbrukning kopplat till värme, kyla och transporter och strävar efter en helt fossilfri energikonsumtion. I arbetet involverar vi leverantörer, fastighetsägare och transportörer. Sparad energi är ren miljövinst.

$

Leverantörer. Vi kan inte bli bättre än våra leverantörer. Därför ställer vi tydliga krav bakåt i våra inköpsled. Andelen av inköpt ekologisk frukt ökar för varje månad och vi visar våra leverantörer hur viktigt det är med ett brett sortiment på just dessa produkter. Vi väljer att endast köpa växter från odlare som enbart använder biologisk bekämpning.

$

Återbruk. Hållbarhet uppstår när saker och ting kan användas om och om igen utan någon större energiåtgång. Vi försöker rädda merparten av växterna som byts ut via vår växtgaranti. När de kommer i retur hamnar de i vårt Rehab-växthus och får en andra chans.

Frukten från fruktkorgarna som inte konsumeras blir sorterad. Den bästa går till att förgylla äldre människors matpaket som levereras via hemtjänsten, och den lite sämre frukten går till djuruppfödning. Inget går till spillo. Källsortering är lika självklar för oss som att andas. I stort sett allt avfall går till någon form av återanvändning.

$

Förbrukning. Vi väljer förbrukningsmateriel med omsorg. Allt från kontorspapper till diskmedel. Materialet som behövs i arbetet ute hos våra kunder, ska ha så låg miljöbelastning som möjligt. Hållbara produkter, helt enkelt.

$

Ekologiskt. Vi är certifierade enligt SMAK och säkerställer att våra ekologiska fruktkorgar är och förblir ekologiska hela vägen ut till kund. Vi väljer alltid ekologiska växtproducenter i första hand.

KONTAKTA OSS

0431-36 82 20
Ängelholm / Båstad

042-23 53 00
Helsingborg / Landskrona

046-14 25 10
Lund / Staffanstorp

0431-36 82 20
Kristianstad / Hässleholm / Osby

040-96 62 20
Malmö

0415-942 00
Höör / Hörby / Eslöv

035-15 82 20
Halmstad / Laholm

FÖLJ OSS

Fruktkorgar.se är en del av Levande Interiör.
Vi erbjuder en krångelfri företagstjänst med högsta kvalitet och service. Vårt sortiment omfattar inte bara frukt utan allt du kan behöva för mötet eller fikarasten. Välj bland grönsakskorgar, fruktkorgar, presentkorgar och mycket mer.

Cart (cart->cart_contents_count ?>)